Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 773/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΩΧΚ446907Θ-ΦΝ1

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 773/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 02/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/10/2023 09:32:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΚ446907Θ-ΦΝ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου