Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.1857 /2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΩΧΜΠ46907Θ-1Γ8

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.1857 /2023 πράξης.
Ημερομηνία: 11/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/10/2023 09:50:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΜΠ46907Θ-1Γ8
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου