ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ – ΑΔΑ: Ω8Ζ446907Θ-ΘΥΜ

Θέμα: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ
Ημερομηνία: 30/10/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/10/2023 14:24:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8Ζ446907Θ-ΘΥΜ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου