ΧΕ-2041 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1477/2023 – ΑΔΑ: Ω8Β846907Θ-ΧΗΙ

Θέμα: ΧΕ-2041 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1477/2023
Ημερομηνία: 04/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/10/2023 11:03:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8Β846907Θ-ΧΗΙ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου