ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ,ΓΑΖΑ , ΣΠΡΕΫ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ". – ΑΔΑ: Ω8ΤΠ46907Θ-ΜΤΡ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ,ΓΑΖΑ , ΣΠΡΕΫ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ".
Ημερομηνία: 27/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/10/2023 10:39:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΤΠ46907Θ-ΜΤΡ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου