Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.818 /2023 πράξης. – ΑΔΑ: Ω8Τ046907Θ-ΔΝ6

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.818 /2023 πράξης.
Ημερομηνία: 04/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/10/2023 14:09:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8Τ046907Θ-ΔΝ6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου