ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Κ.Χ. – ΑΔΑ: Ω8ΨΑ46907Θ-Δ5Ψ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Κ.Χ.
Ημερομηνία: 03/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/10/2023 09:07:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΨΑ46907Θ-Δ5Ψ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου