ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ – BANCA FARMAFACTORING – ΑΔΑ: Ω82Χ46907Θ-ΨΞ8

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ – BANCA FARMAFACTORING
Ημερομηνία: 09/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/10/2023 11:20:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω82Χ46907Θ-ΨΞ8
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου