ΧΕ-2141 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΜΕ ΕΠΙΧ/ΓΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 – ΑΔΑ: 9ΞΒ546907Θ-ΝΛ5

Θέμα: ΧΕ-2141 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΜΕ ΕΠΙΧ/ΓΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023
Ημερομηνία: 23/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/10/2023 11:12:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΒ546907Θ-ΝΛ5
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου