ΧΕ-2043 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 631/2023 & ΧΕ 1831/2023 – ΑΔΑ: 9ΤΗΟ46907Θ-Δ0Τ

Θέμα: ΧΕ-2043 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 631/2023 & ΧΕ 1831/2023
Ημερομηνία: 04/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/11/2023 11:33:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΤΗΟ46907Θ-Δ0Τ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου