Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.419 /2023 πράξης. – ΑΔΑ: 9ΣΤΦ46907Θ-ΜΚΚ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.419 /2023 πράξης.
Ημερομηνία: 20/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/10/2023 14:13:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΣΤΦ46907Θ-ΜΚΚ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου