Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1203/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 9Ρ3Φ46907Θ-ΛΚΤ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1203/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 02/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/10/2023 12:05:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ρ3Φ46907Θ-ΛΚΤ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου