Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΒΕΛΟΝΕΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ HUBER 16G ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9ΠΘΤ46907Θ-ΣΙΝ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΒΕΛΟΝΕΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ HUBER 16G ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 09/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/10/2023 12:06:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΘΤ46907Θ-ΣΙΝ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου