ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜ. ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΑΝΩ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023 – ΑΔΑ: 9ΨΖΘ46907Θ-ΥΒ2

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜ. ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΑΝΩ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023
Ημερομηνία: 13/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/10/2023 14:30:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΖΘ46907Θ-ΥΒ2
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου