Πληρωμή αμοιβής και προμήθειας στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΑΔΑ: 9ΨΞ446907Θ-ΚΙ6

Θέμα: Πληρωμή αμοιβής και προμήθειας στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ημερομηνία: 03/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/10/2023 13:20:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΞ446907Θ-ΚΙ6
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου