Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.534 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: 9Ψ7Μ46907Θ-Τ1Ι

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.534 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 05/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/10/2023 10:11:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ψ7Μ46907Θ-Τ1Ι
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου