ΣΕΤ ΔΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ – ΑΔΑ: 9ΠΚ946907Θ-Μ95

Θέμα: ΣΕΤ ΔΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ
Ημερομηνία: 11/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/10/2023 13:27:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΚ946907Θ-Μ95
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου