ΧΕ-2090 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1362/2023 – ΑΔΑ: 9ΠΗΓ46907Θ-Λ5Ξ

Θέμα: ΧΕ-2090 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1362/2023
Ημερομηνία: 06/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/12/2023 14:54:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΗΓ46907Θ-Λ5Ξ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου