ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΚΔΟΣΗ 2ου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΧΕΠ ΚΑΕ 1381-ΓΝ-ΚΥ ΚΥΜΗΣ – ΑΔΑ: 9ΟΤ746907Θ-6ΙΖ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΚΔΟΣΗ 2ου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΧΕΠ ΚΑΕ 1381-ΓΝ-ΚΥ ΚΥΜΗΣ
Ημερομηνία: 24/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/10/2023 08:58:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΤ746907Θ-6ΙΖ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου