Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2191/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 9ΟΣΨ46907Θ-1ΛΣ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2191/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 12/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/10/2023 09:08:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΣΨ46907Θ-1ΛΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου