ΧΕ-2058 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ & ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 9ΩΗΤ46907Θ-Β4Θ

Θέμα: ΧΕ-2058 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ & ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 05/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/12/2023 14:54:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΗΤ46907Θ-Β4Θ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου