ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ – ΑΔΑ: 9ΟΙΕ46907Θ-ΠΗ4

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
Ημερομηνία: 10/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/10/2023 09:08:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΙΕ46907Θ-ΠΗ4
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου