Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1948/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 9ΟΧΦ46907Θ-0ΘΙ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1948/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 04/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/10/2023 10:13:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΧΦ46907Θ-0ΘΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου