Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1278/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 9Ο9046907Θ-Τ25

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1278/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 18/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/10/2023 10:23:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ο9046907Θ-Τ25
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου