Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.74 /2023 πράξης. – ΑΔΑ: 9Ο4Υ46907Θ-ΧΛΤ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.74 /2023 πράξης.
Ημερομηνία: 06/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2023 12:18:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ο4Υ46907Θ-ΧΛΤ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου