Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.2447 /2023 πράξης. – ΑΔΑ: 9ΚΛ346907Θ-ΧΛΨ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.2447 /2023 πράξης.
Ημερομηνία: 16/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/10/2023 10:31:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΛ346907Θ-ΧΛΨ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου