Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 70/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 9Κ4Γ46907Θ-5ΛΚ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 70/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 05/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/10/2023 14:01:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Κ4Γ46907Θ-5ΛΚ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου