Εγκατάσταση 8 Επιπλέον Κεραίες Wi-Fi AP AirEngine 5761-11W – ΑΔΑ: 9ΙΡΚ46907Θ-Λ4Π

Θέμα: Εγκατάσταση 8 Επιπλέον Κεραίες Wi-Fi AP AirEngine 5761-11W
Ημερομηνία: 03/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/10/2023 13:44:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΙΡΚ46907Θ-Λ4Π
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου