ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 65/2014 ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ 16/30-6-2022 Θ51 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ – ΑΔΑ: 9ΙΝ046907Θ-6ΩΣ

Θέμα: ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 65/2014 ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ 16/30-6-2022 Θ51 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 03/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/10/2023 11:52:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΙΝ046907Θ-6ΩΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου