ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ρ.Α. – ΑΔΑ: 9ΗΛΦ46907Θ-Ζ3Α

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ρ.Α.
Ημερομηνία: 23/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/10/2023 11:58:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΗΛΦ46907Θ-Ζ3Α
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου