ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ 1)ΜΑΧΑΙΡΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 2)ΠΗΡΟΥΝΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. – ΑΔΑ: 9ΓΣ546907Θ-0ΝΘ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ 1)ΜΑΧΑΙΡΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 2)ΠΗΡΟΥΝΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.
Ημερομηνία: 13/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/10/2023 13:48:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΣ546907Θ-0ΝΘ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου