ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ – ΑΔΑ: 9ΦΥΓ46907Θ-740

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ
Ημερομηνία: 05/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/10/2023 11:23:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΦΥΓ46907Θ-740
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου