ΧΕ-2122 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ,ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΩΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 – ΑΔΑ: 9ΕΥΒ46907Θ-ΤΗ4

Θέμα: ΧΕ-2122 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ,ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΩΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023
Ημερομηνία: 13/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/10/2023 11:56:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΥΒ46907Θ-ΤΗ4
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου