ΖΟΥΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ – ΑΔΑ: 9ΔΞΦ46907Θ-ΧΥΦ

Θέμα: ΖΟΥΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Ημερομηνία: 17/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/10/2023 11:46:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΔΞΦ46907Θ-ΧΥΦ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου