Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1528/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 9ΔΨΨ46907Θ-8ΦΝ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1528/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 05/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/10/2023 13:54:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΔΨΨ46907Θ-8ΦΝ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου