ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 – ΑΔΑ: 9ΔΛΒ46907Θ-Θ73

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023
Ημερομηνία: 04/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/10/2023 12:27:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΔΛΒ46907Θ-Θ73
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου