ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ 15ml – ΑΔΑ: 9Δ1Η46907Θ-ΠΩΙ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ 15ml
Ημερομηνία: 18/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/10/2023 13:43:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Δ1Η46907Θ-ΠΩΙ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου