ΧΕ-2063 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1850/2023 – ΑΔΑ: 9Χ1Κ46907Θ-ΓΟΗ

Θέμα: ΧΕ-2063 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1850/2023
Ημερομηνία: 05/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/10/2023 12:10:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Χ1Κ46907Θ-ΓΟΗ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου