Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 156/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 9ΑΥΙ46907Θ-ΟΗ6

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 156/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 12/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/10/2023 13:58:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΑΥΙ46907Θ-ΟΗ6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου