Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1472/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 99ΞΦ46907Θ-ΔΗΧ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1472/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 18/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/10/2023 12:59:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 99ΞΦ46907Θ-ΔΗΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου