ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. Α99/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ , ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΙΘ 8/13-04-2023 ΘΕΗΔ8 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ – ΑΔΑ: 99ΞΔ46907Θ-ΕΓΣ

Θέμα: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. Α99/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ , ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΙΘ 8/13-04-2023 ΘΕΗΔ8 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 03/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/10/2023 11:10:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 99ΞΔ46907Θ-ΕΓΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου