ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΟ ΔΡΑΤΣΑ ΑΝΤΡΕΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/01/2024 – ΑΔΑ: 98ΤΝ46907Θ-ΡΚ0

Θέμα: ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΟ ΔΡΑΤΣΑ ΑΝΤΡΕΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/01/2024
Ημερομηνία: 06/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2023 13:44:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 98ΤΝ46907Θ-ΡΚ0
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου