ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΑΔΑ: 97ΤΦ46907Θ-5ΜΡ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ημερομηνία: 04/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/10/2023 12:39:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 97ΤΦ46907Θ-5ΜΡ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου