ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΚΤΕΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Σ.Α. – ΑΔΑ: 976446907Θ-Μ1Σ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΚΤΕΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Σ.Α.
Ημερομηνία: 13/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/10/2023 13:53:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 976446907Θ-Μ1Σ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου