ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΑΚΤΕΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Σ.Ε. – ΑΔΑ: 96ΝΣ46907Θ-ΙΕ1

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΑΚΤΕΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Σ.Ε.
Ημερομηνία: 13/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/10/2023 14:05:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 96ΝΣ46907Θ-ΙΕ1
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου