ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 2022 Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ – ΑΔΑ: 96Δ446907Θ-Ρ4Ξ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 2022 Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ
Ημερομηνία: 30/10/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/10/2023 14:00:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 96Δ446907Θ-Ρ4Ξ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου