ΧΕ-2091 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1611/2023 & 1906/2023 – ΑΔΑ: 94ΙΧ46907Θ-ΚΒ1

Θέμα: ΧΕ-2091 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1611/2023 & 1906/2023
Ημερομηνία: 06/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/11/2023 11:34:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 94ΙΧ46907Θ-ΚΒ1
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου