Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1083/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 93ΚΔ46907Θ-ΕΥΑ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1083/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 04/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/10/2023 13:19:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 93ΚΔ46907Θ-ΕΥΑ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου