ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠ. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023 – ΑΔΑ: 93ΓΛ46907Θ-3ΧΤ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠ. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023
Ημερομηνία: 13/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/10/2023 14:32:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 93ΓΛ46907Θ-3ΧΤ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου