Έγκριση σκοπιμότητας και τεχνικών προδιαγραφών, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσίας «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ – ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ – ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ», – ΑΔΑ: 92Θ046907Θ-74Ω

Θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας και τεχνικών προδιαγραφών, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσίας «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ – ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ – ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ»,
Ημερομηνία: 19/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/10/2023 08:30:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 92Θ046907Θ-74Ω
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου